ในงานพัฒนาเว็บ หรือเขียนเว็บต่าง ๆ ส่วนที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง คือ การสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้เหมือนบนเซิร์ฟเวอร์จริง ซึ่งผมสนใจเฉพาะเซิร์ฟเวอร์สายยูนิกซ์เท่านั้น ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็เลยต้่องเป็นสาย Apache HTTP Server

แต่เดิมโปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่นิยมใช้ คือ AppServ ซึ่งพัฒนาโดยคนไทย (อ่านบทสัมภาษณ์ที่ Blognone) และมีคุณภาพได้รับการยอมรับมากตัวหนึ่ง แต่หลังจากออกเวอร์ชันล่าสุดเมื่อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ก็หายเงียบไปโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงต้องหาตัวใหม่มาใช้งานแทน

 

หลังจากสืบเสาะและดาวน์โหลดมาใช้งานหลายตัว ก็ถูกใจที่เจ้า Uniform Server ครับ โดยตัวที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันคือ Uniform Server 4.4-Mona ซึ่งมีสเปกดังนี้

  • Apache 2.2.13
  • MySQL 5.1.38-community
  • PHP 5.3.0
  • phpMyAdmin 3.2.2-rc1
  • ActivePerl 5,10,0,1004
  • eAccelerator 0.9.6-rc1
  • SSL pre-installed (ssl_098k)

(อ้างอิง http://wiki.uniformserver.com/index.php/4.0-Mona:_Introduction)

จากสเปกข้างต้นนั้นเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้เขียนเว็บไปรันบนโฮสติ้งต่าง ๆ ในปัจจุบัน

การใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก เพราะไม่ต้อง setup เพียงแตกไฟล์ออกมา และสั่งรัน Server_Start.bat ได้ทันที แล้วเราจะได้ไดร์ฟ Z: ซึ่งจำลองสภาพแวดล้่อมของ Apache ทำให้สะดวกต่อการพัฒนาเว็บไปรันบนเซิร์ฟเวอร์ตระกูลยูนิกซ์ตามต้องการ และยังสามารถนำใส่ USB drive ไปใช้งานบนเครื่องอื่น ๆ ต่อได้โดยสะดวก

Comment

Comment:

Tweet