โครงร่างเว็บฉบับแรกที่นำเสนอต่อผู้ว่าจ้างครับ

ใช้งานในขั้นต้นได้แล้ว เหลือใส่เนื้อหาและตกแต่ง
เฮดเดอร์นั้นคงจะนำกรอบออกครับ

หวังว่างานเขียนเว็บชิ้นนี้จะได้อัปขึ้นอินเทอร์เน็ตในเร็ว ๆ นี้

Comment

Comment:

Tweet