หน้าตาเว็บฉบับสมบูรณ์ (เวอร์ชันแรก) ที่กำลังทำอยู่ครับ

เขียนเว็บ ดินเงินทีม

หน้าเว็บดูดีขึ้นจากเวอร์ชันร่า่งมาก เป็นผลงานของฝ่ายออกแบบที่มาช่วยจัดทำให้อย่างสวยงามครับ

ตอนนี้ทดสอบรันบนเซิร์ฟเวอร์จริงแล้ว เหลือเก็บงานอีกบางส่วน

  • เพิ่มข้อความในเฮดเดอร์
  • เพิ่มเมนูใต้เฮดเดอร์
  • จัดเนื้อหา เน้นหัวข้อ
  • ปรับภาพฉากหลังเล็กน้อยตามคำแนะนำของฝ่ายออกแบบ

งานเขียนเว็บชิ้นแรกก็จะเสร็จสมบูรณ์ในเบื้่องต้นแล้วครับ
(แต่แน่นอนว่ายังมีงานแต่งเติมต่อไปอีก )

Comment

Comment:

Tweet